Tegutsen advokaadibüroos juristina, abistades advokaate õigusteenuste osutamisel peamiselt kriminaal-, väärteo- ja tsiviilasjades.

Karjäär

2019 Advokaadibüroo Simson Straus – jurist

Haridus

Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (omandamisel)
2019 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

Õigusalane praktika

Liina-Riste on juriidilisi kogemusi omandanud nii välismaal kui ka Eestis. Ta on praktiseerinud Saksamaal Hesseni Finantskohtus (Hessisches Finanzgericht) ning Eestis Politsei- ja Piirivalveametis, Lõuna Ringkonnaprokuratuuris, Tartu Halduskohtus ja Viru Maakohtus.

Keeled

Eesti
Inglise
Saksa
Vene

Liikmelisus

European Law Students’ Association
Toastmasters International

 

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lõikele 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.